Garantii tingimused

Garantii tingimused

E-poest ostetud kaupadele või toodetele kehtib tootja ametlik garantii. Garantii põhineb kliendi ostudokumendil, mille peal on märgitud nii toote seerianumber kui ka täpne mudel/mark, s.h. korrektselt täidetud "garantii akt või talong".

Garantii on automaatselt kehtetu, kui:

 • Tootel on tuvastatud töö ajal tekkinud kahjustused.
 • On tekkinud füüsilised kahjustused, mis tekkisid juhusliku või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel.
 • Seadmesse sattusid võõrad seadmed, vedelikud, putukad, liigne tolm jms.

Garantiiteenus katkeb, kui:

 • Tootel on tuvastatud loomulik kulumine.
 • Toimus kauba ebaõige paigaldamine ja/või kui toote paigaldas vastavat kutsekvalifikatsiooni mitte omav isik või tehti seda tema vastutusel.
 • Tuvastatud on ostjapoolne hooletus, ebapiisav järelevalve ja/või hooldus.
 • Toodet tabab äike või mõni muu loodusnähtus (force majeure).
 • Toodet on kasutatud selleks mitte ettenähtud eesmärkidel ja/või viisil.
 • Toodet on garantiiaja jooksul remontinud või parandanud isik, kes ei oma vastavat kutsekvalifikatsiooni.
 • Ostja on iseseisvalt toodet täiendanud või modifitseerinud.
 • Tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud.
 • On toimunud toodet/kaupa kahjustavaid voolukõikumisi (ala- või ülepingeid).

Garantiiteenuse taotlemine — kauba parandamine või toote kontrollimine

Ostetud kaupadega seotud probleemide korral soovitame pöörduda kohe internetikaupluse klienditoe poole, kus teostatakse vajalikku garantiiteenust.

Tavapärase hoolduse või remondiaeg on vahemikus 7-30 päeva. Välismaisete garantiipartnerite hoolduse või remondiajad võivad olla ajavahemikus 30-70 päeva.

Lisateave

E-R 9:00-18:00
Tel: +372 6 229 100
E-post: info@airmarket.ee