Kaupade tagastamine

Kaupade tagastamise üldtingimused

Müügilepingust taganemine

Kliendil on õigus taganeda e-poes sõlmitud müügilepingust ning tagastada e-poest ostetud kaup 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kaupade kättesaamise kuupäevast. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ning on ostja vastutada, et kauba väärtuse langus ei oleks tekitatud muul viisil, kui ainult kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.

Kui Teenuse kasutaja on otsustanud lepingust taganeda, tekib tal viivitamatu kohustus, kas siis posti teel (koos kaubaga) aadressile Rävala pst 6, 10143 Tallinn või e-posti aadressil info@airmarket.ee, e-poe klienditeenindust kirjalikult teavitada.

Mida tagastamise teates märkida?

Protsesside paremaks ülevaateks ja sujuvamaks koostööks palume tagastamise teates märkida järgnevat informatsiooni:

 • Tellimuse või arve number, millest soovitakse taganeda.
 • Kauba või saadetise kättesaamise kuupäev.
 • Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).
 • Tagastatava kauba täpne nimetus.
 • Soovi korral kauba tagastamine täpne põhjus, parandamaks pidevalt Baumarket OÜ edasimüüvate kaupade ja teenuste kvaliteeti.

Taganemisavalduse esitamise ankeet (WORD-vormingus).

Kaupade tagastamine

Kirjalikus teates mainitud kaup tuleb Airmarket.ee klienditoele viivitamatult tagastada, hiljemalt 14-päeva jooksul alates tagastamise teatest. Lisaks vastutab ostja kaupade tagastamisel väärtuse vähenemise eest ning kannab tagastamisega seondavad kulud, v.a. juhul kui üleantud kaup ei vasta tellitule (s.t. saadeti vale toode) või kui kaup on kahjustusega, mida välisel vaatusel polnud võimalik tuvastada ja mis pole tekkinud pakendi avamisel.

Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis, mille väärtus ei tohi olla vahepeal vähenenud ning selle juurde kuuluvad dokumendid (kasutusjuhendid, garantiitingimused jms) peavad olema samuti puuduseta, täiskomplektsed. See tähendab, et ostja peab kättesaamisel tutvuma oma kaupadega ettevaatlikult, avama pakendit seda kahjustama, mitte eemaldama silte/kaitsekilesid jms.

Millal taganemisõigus ei kohaldu?

Taganemisõigus ei kohaldu järgmistel tingimustel:

 • Kaupadele, mis ei kuulu pärast pakendi avamist tagastamisele hügieenilistel põhjustel.
 • Kaupadele, mis riknevad või vananevad kiiresti.
 • Kui ostjaks on juriidiline isik.
 • Eritellimuskaupatele, mis on spetsiaalselt kliendi jaoks tellitud lähtudes kliendi enda erisoovist ning mis ei esine kaupluse tavasortimendis.

Tagasimaksete laekumine

Taganemisõiguse kasutamise korral tagastab Baumarket OÜ ostjale kõik ostjalt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud hiljemalt 14-päeva möödumisel alates päevast, 1) mil Baumarket OÜ sai teada ostja otsusest kaubad tagastada ning need on jõudnud ka tagasi lattu; või kui 2) ostja on esitanud tõendi, et kaup on tagasi saadetud. Kui ostja tagastab kaubad osaliselt, siis toimub kättetoimetamiskulude tagastamine proportsionaalselt, vastavalt tagastatud kauba hulgale tellimusest.

Tagasimaksed tehakse kasutades sama makseviisi, mida ostja kasutas makse tegemiseks, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

 • Kui tagastatav kaup, kauba juurde kuuluvad juhendid ning muud dokumendid või kauba pakend on oluliselt halvenenud asjaolude tõttu, mille eest vastutab ostja, on Baumarket OÜ-l õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine ostja poolt asja eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Baumarket OÜ ostjale tasaarvestamise avalduse tellimuse vormistamisel esitatud e-posti aadressile.
 • Baumarket OÜ võib tagasimaksete tegemisest keelduda seni, kuni taganemisavalduses nimetatud kaup on jõudnud Baumarket OÜ lattu või kuni ostja on esitanud tõendi, et kaup on tagasi saadetud.

Tellimuste enneaegne tühistamine

Internetikauplus Airmarket.ee jätab endale õiguse tühistada kliendi tellimused, juhul kui:

 • Kauba hind või omadused ei vasta tõele inimliku eksimuste või tehniliste probleemide tõttu e-poe süsteemis.
 • Tellitud kaup on tarnija laos otsas ning klient ei ole nõus klienditeeninduse poolt pakutava asendustootega.
 • Baumarket OÜ arvelduskontole ei ole laekunud ettemaksu tellimuse täitmiseks.

Eritingimused ja märkused

Näiteks suuremõõtmeliste või kergesti purunevate kaupade hävimise risk läheb üle ostjale alates hetkest, kui kuller on jõudnud ostja asukohta või ostja on kaubale järele tulnud Airmarket.ee väljastuspunkti.

Kauba mahalaadimise, mis toimub ostja osalusel, käigus tekkinud vigastused on ostja risk ning kui ostja soovib selliseid kaupu tagastada 14-päevase taganemisõiguse jooksul, siis loetakse kauba väärtus vähenenud null euroni ning tasaarvestuse käigus loetakse ostja ja Baumarket OÜ nõuded tasaarvestatuks.

Lisateave

E-R 9:00-18:00
Tel: +372 6 229 100
E-post: info@airmarket.ee